Rutiner ved duplikate brukere i ITSLEARNING

Duplikate brukere ITSLEARNING

Dersom tilsett eller elev vert pålogga som ein annan brukar! Øyeblikkelig rutine dersom einkvan kjem inn som annan brukar enn sin eigen på itslearning:

Elev/ansatt kommer inn som en annen bruker i Itslearning:

  • I skoletiden: Elev/ansatt tar umiddelbar kontakt med lærer/leder/IKT.
  • Utenom skoletiden: Elev/ansatt sender epost til: itsalarm@rogfk.no

Denne eposten skal kun brukes til dette formålet. Dette er ikke en adresse for
ordinær support i Itslearning.

Del denne artikkelen på: