Informasjon berbare maskiner

 Informasjon berbare maskiner

Rutinar for bruk av berbare maskiner skuleåret 2018/2019 ved Ølen vgs.

PC-ordningen for skuleåret 2018-19 starter opp 18. juni.

Meir informasjon:

http://elev.rogfk.no/PC-ordningen/PC-ordningen-2018-19

Fylkestinget har vedteke at alle elevane i Rogaland fylkeskommune (RFK) skal bruka berbar datamaskin. Elevane må kjøpa maskina sjølve.

Ølen vgs rår til:

  • å kjøpa PC med Windows OS, spesielt på tip, elektro, og køyretøy
  • å bruka RFK si rammeavtale for PC med Windows OS

og dermed bruka stipenddelen som vert fastsett av Utdanningsdirektoratet for å dekke din eigendel av datamaskina sin kostnad over 3 år. 

Følg med på  lenken http://elev.rogfk.no/PC-ordningen

Del denne artikkelen på: