Skuleprogrammet VIP

Skuleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole.

Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens ansatte, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

Meir info: www.vipweb.no

Del denne artikkelen på: