Skulefotografering

Ariel Foto kjem og tek bilde av elevar og tilsette på skulen.