Informasjon berbare maskiner

PC-ordningen

Rutinar for bruk av berbare maskiner skuleåret 2019/2020 ved Ølen vgs.

PC-ordningen for skuleåret 2019-20 startet opp 17. juni.

Meir informasjon: http://elev.rogfk.no/PC-ordningen/PC-ordningen-2019-20

Fylkestinget har vedteke at alle elevane i Rogaland fylkeskommune (RFK) skal bruka berbar datamaskin. Elevane må kjøpa maskina sjølve.

Ølen vgs rår til:

  • å kjøpa PC med Windows OS, spesielt på tip, og elektro
  • å bruka RFK si rammeavtale for PC med Windows OS

og dermed bruka stipenddelen som vert fastsett av Utdanningsdirektoratet for å dekke din eigendel av datamaskina sin kostnad over 3 år. 

Følg med på  lenken http://elev.rogfk.no/PC-ordningen