Kopi/duplikat/verifikasjon av vitnemål/kompetansebevis

Kostnader ved kopi/duplikat/verifikasjon av vitnemål/kompetansebevis

Alle elevar får vitnemål/kompetansebevis kostnadsfritt første gong jfr. Gratisprinsippet.

Dette gjeld óg elevar som ber om nytt vitnemål/kompetansebevis på grunn av forbetring av karakter.

For utferding av vitnemål på engelsk (eller andre språk) må det betalast kr 250,-
Duplikat vitnemål/kompetansebevis kan utstedast for kr 500,-
Verifisering av dokumentasjon etc. kan gjerast mot ei avgift på kr 250,-