motlogo

Skulen vår er MOT-skule.

Robust ungdom 16-25

ungdom_gutt1-1000x500

Hva: MOTs program «Robust ungdom 16-25» er for videregående skoler og består av 12 MOT-økter à 90 minutter. Målet er å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er en rød tråd gjennom hele MOTs program. Under kan man se fullstendig oversikt over MOT-øktene.

Hvem: En MOT-coach er den som gjennomfører MOT-øktene i klasserommet med ungdommene. For at MOT skal nå inn til ungdom, er det helt avgjørende å ha med de riktige ildsjelene på laget. Rekruttering av den riktige MOT-coachen er MOTs suksessfaktor nr. 1. MOT-coach kan være en av skolens ansatte, eller en ressursperson i kommunen som har god relasjonskompetanse.

Hvordan: Når MOT har inngått partnerskap med en videregående skole eller kommune, starter rekrutteringen av de rette MOT-coachene som skal gjennomføre programmet. MOT-coachene rekrutteres lokalt og utdannes av MOT-sentralt.

Økter i MOTs program:

MOT-øktens navn         Lengde (minutter)

Vg1

1  Innsikt                           ca. 90 min

2  Klassekultur               ca. 90 min

3  Robusthet                    ca. 90 min          

4  Kommunikasjon       ca. 90 min

5  Verdier                          ca. 90 min

6  Beundring                   ca. 90 min

 

Vg2

7  Selvrespekt                 ca. 90 min

8  Livskvalitet                 ca. 90 min

9  Respekt                        ca. 90 min

 

Vg3

10 Bevissthet                  ca. 90 min

11 Sharing courage       ca. 90 min

12 Courage forever       ca. 90 min