Skuleskyss

Skuleskyss

KOLUMBUS SKULESKYSS - MIN SKYSS
Ordning for Rogalandselevar med ordinær skuleskyss, og som ikkje bur i ungdomskortsona. Du må sjølv opprette brukar og logge inn. Følg linken så finn du meir info/innlogging.

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/videregaende-skole/

Del denne artikkelen på: