Skuleskyss

Skuleskyss

KOLUMBUS SKULESKYSS - MIN SKYSS
Ny ordning for Rogalandselevar med ordinær skuleskyss, og som ikkje bur i ungdomskortsona. Du må nå sjølv opprette brukar og logge inn. Følg linken så finn du meir info/innlogging.
 https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/

Del denne artikkelen på: