Få fart på salget - For salgspersonell

Tror du det er mulig at dine ansatte kan selge mer? Er det mer å hente på økt produktivitet, og struktur? Trenger dere å heve motivasjonen hos de ansatte?

Kursopplysninger

Dato 06.05.2019 09:00 - 16:00
Sted Vindafjord - kurslokale kommer
Kursholder Sellit