Sosiale Medier for Bedrifter

Flere millioner store og små bedrifter benytter Facebook sine tjenester for å komme i kontakt med markedet.

Kursopplysninger

Dato 28.08.2019 16:00 - 21:00
Sted Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder Kathrine Jølle Vathne