Strategi, forretningsutvikling og vekst

Kursets formål er å gi deltakerne et mest mulig helhetlig utgangspunkt for strategisk arbeid og forretningsutvikling på styrenivå.

Kursopplysninger

Dato 18.09.2019 09:00 - 15:00
Sted Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder Jan Christian Bernhardt, Styreforeningen