Rektor har ordet

Rektor har ordet

Velkommen til Ølen vidaregåande skule
- veksthus for vett og vennskap!
Skuleåret 2019-2020

Sommarferien er over og  skuleåret 2019-2020 står for døra!

Sjølv om eg har jobba på Ølen vgs nokre år no, er det alltid like spennande med første skuledag! Det vert liv og lyd i gangane igjen etter nokre stille sommarveker. Eg ser nye- og kjende fjes, nokre er spente, mange blide, og ein og annan ser ut som om det er litt tidleg å stille på skulen kl. 8.00…  Alt slik det skal vere altså!

 

Nytt skuleår - nye utfordringar og nye moglegheiter på mange vis. Utanfor kontorvindauget mitt veks nybygget vårt dag for dag. I løpet av våren 2020 blir bygget heilt ferdig og innflyttinga kan starte. Hausten 2020 blir alle utdanningsprogramma våre samla på arealet vårt her i Ølen sentrum. Som rektor synest eg det er fantastisk å kunne tilby nye undervisningslokale til elevane på byggfag og teknikk- og industriell produksjon. Når siste del av eksisterande bygg blir pussa opp deretter, har heile skulen gjennomgått full renovering.

 

Ved skulestart er Vindafjord kommune i full gang med å skifte dekke i idrettshallen. Det har me sett fram til med lengsel. I sommar vart kunstgrasdekket på den store fotballbanen skifta også, så nokre veker med ute-gym må gå bra!  

 

Godt fysisk miljø er viktig for å lære og å trivast. Men like viktig er det å bli sett, bli inkludert og oppleve at ein er del av eit fellesskap. Ved Ølen vgs arbeider me for at både elevar og tilsette skal trivast og ha det bra. MOT-samlingar, VIP-makkeskap, klasseturar, fellesarrangement og kantine er nokre tiltak i så måte. Trivselsfaktor nummer ein er og blir likevel positive og gode møte mellom menneske.

 

Grip sjansen dette skuleåret til å skaffe deg kunnskap og kompetanse for framtida! Grip sjansen til å få nye venner og til å styrke dei vennskapa du alt har. Øv deg i å  samarbeide med ulike typar menneske på ein god måte, for det er og ein viktig kompetanse å ha med seg vidare i livet.  

 

Eg ynskjer alle eit flott skuleår ved Ølen vgs!

 

Helsing

Ruth J. Sæle

     -rektor-

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson