VG1 Bygg- og anleggsteknikk

ByggAnlegg

VG1 bygg- og anleggsteknikk er grunnlaget for dei ulike VG2-kursa du kan velja i studieretning for byggfag

.

Om du vel studieretning for byggfag har du mange moglege yrkesval vidare. Det er lett å få arbeid der du bur, eit arbeid som er variert og utfordrande

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 84 Engelsk
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk
 56 Naturfag
 56 Norsk
  Felles programfag
337 Produksjon
140 Teikning og bransjelære
  Prosjekt til fordjuping
168 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.