VG2 Byggteknikk

ByggAnlegg

VG2 Byggteknikk byggjer på  VG1 Bygg- og anleggsteknikk.

Ølen vgs tilbyr som hovudløp tømrar, men gjev og tilbod innafor mur-, betong- og stillasfaget. Undervisninga er lagt opp på ein slik måte at den praktiske delen er delt likt mellom utplassering i bedrift og opplæring på eigne prosjekt. Skulen si undervisning innan desse faga er planlagt i nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Del denne artikkelen på:

VG1 Byggteknikk

Timar Fellesfag
56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 samfunnsfag
  Felles programfag
337 Produksjon
140 Bransjelære
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.