VG1 Design og Handverk

DesignHandverk

VG1 Design og handverk er grunnlaget for dei ulike VG2-kursa i design og handverk

Gjennom opplæringa i felles programfag skal du utvikle forståing for estetiske problemstillingar knytt til kulturar, urfolk, tradisjonar og trendar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Om du vel studieretning for Design og handverk har du mange moglege ulike handverksyrke

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 84 Engelsk
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk
 56 Naturfag
 56 Norsk
  Felles programfag
337 Produksjon
140 Kvaliteit og dokumentasjon
  Prosjekt til fordjuping
168 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.