VG1 Elektrofag

Elektro

VG1 Elektrofag er grunnlaget for dei ulike VG2-kursa du kan velja i studieretning for elektrofag.

VG1 Elektrofag
- gir deg grunnleggjande elektrolære
- har mange ulike praktsike fag
- gir grunnlag for vidare utdanning innan alle elektro- og elektronikkyrke

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 84 Engelsk
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk
 56 Naturfag
 56 Norsk
  Felles programfag
140 Automatiseringssystem
197 Data- og elektronikksystem
140 Elenergisystem
  Prosjekt til fordjuping
168 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.