VG2 Elenergi

Elektro

VG2 Elenergi byggjer på  VG1 Elektrofag.

I faget Prosjekt til fordjuping  blir elevane, i periodar, utplassert i bedrift. Skulen har nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den einskilde kunna få detaljert informasjon om VG2 Elenergi.

Vil du vite meir om vidare utdanning klikk her

Del denne artikkelen på:

Vg1 elektrofag eller tilsvarande

Timar Fellesfag
56 Engelsk
56 Kroppsøving
56 Norsk
84  Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Automatiseringssystem
140 Data- og elektronikksystem
197 Elenergisystem
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.