Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Eit alternativ for deg som ynskjer å arbeide med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Helse- og oppvekst er programområdet for deg som:
  Har interesse for menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.
 ▪ Har lyst til å lære meir om deg sjølv, om forholdet til andre og om korleis kroppen fungerer.
 ▪ Kan tenkje deg å arbeide i oppvekst- eller helsesektoren etter endt utdanning.
 ▪ Likar ei undervisningsform som er både praktisk og teoretisk.
 ▪ Synes det er kjekt å vera utplassert i praksis  2-3 periodar i løpet av skuleåret  for å prøve ut aktuelle yrke du kan tenkje deg