VG1

Timar Fellesfag
 84 Engelsk
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk
 56 Naturfag
 56 Norsk
  Felles programfag
197 Helsefremmande arbeid
140 Kommunikasjon og samhandling
140 Yrkesutøving
  Prosjekt til fordjuping
168 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.

Del denne artikkelen på: