VG1 Helse- og oppvekstfag

HelseOppvekst

VG1 Helse- og oppvekstfag er grunnlaget for dei ulike VG2-kursa du kan velja i studieretning for helse- og oppvekstfag.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrke der eigne haldningar, kunnskapar om helsefremjande arbeid, livsstilsjukdommar, arbeidsmiljø og kulturforskjellar er viktig, og der det blir stilt krav til heilskapleg tenking og tverrfagleg samarbeid.

Elevane har to periodar i løpet av året der dei er ute i praksis for å fordjupe seg i moglege framtidige yrkesval.

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 84 Engelsk
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk
 56 Naturfag
 56 Norsk
  Felles programfag
197 Helsefremmande arbeid
140 Kommunikasjon og samhandling
140 Yrkesutøving
  Prosjekt til fordjuping
168 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.