VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

HelseOppvekst

VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag byggjer på VG1 Helse- og oppvekstfag.

Likar du å arbeide med barn og unge, bør du søke VG2 barne- og ungdomsarbeiderfaget. På Barn og ungdom har du same programfagene som på VG 1 Helse- og oppvekstfag, men nå er faga knytt opp mot arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Kva slags kunnskapar, ferdigheiter og haldningar ein barne- og ungdomsarbeider treng for å være eigna til yrket, er det sentrale temaet gjennom heile skoleåret.
 Gjennom heile skuleåret er du utplassert ein dag i veka i barnehage/skule.

Del denne artikkelen på:

Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Helsefremmande arbeid
140 Kommunikasjon og samhandling
197 Yrkesutøving
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.