VG2 Helsearbeidarfag

HelseOppvekst

VG2 Helsearbeidarfag byggjer på VG1 Helse- og oppvekstfag.

Ynskjer du ein jobb der du hjelper og aktiviserer menneske? Då kan VG2 helsefagarbeider vera noko for deg. Ein helsefagarbeider kan jobbe med barn, voksane, funksjonshemmete og eldre. Kva kunnskapar, ferdigheiter og haldningar du treng for å vera eigna til yrket, er det sentrale temaet gjennom heile skuleåret Programfaga du har er Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving, Helsefremmande arbeid og Prosjekt til fordjuping.
 I sistnemnde fag er du utplassert i praksis ein dag i veka gjennom heile skuleåret.

Helse- og oppvekstfag
Del denne artikkelen på:

Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarande.

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Helsefremmande arbeid
140 Kommunikasjon og samhandling
197 Yrkesutøving
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.