VG1 Idrettsfag

Idrett

VG1 Idrettsfaget er grunnlaget for VG2 + VG3 -kursa du kan velja i studieretning for idrettsfag.

Utdanningsprogrammet gir grunnlaget for vidare studium ved høgskolar og universitet.

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
140 Engelsk
113 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
140 Matematikk praktisk / teoretisk
140 Naturfag
113 Norsk
  Fellesprogramfag
140 aktivitetslære 1
 56 treningslære1
140 Valfrie programfag
  du kan velgje fag frå studiespesialiserende område