VG3 Idrettsfag

Idrett

VG3 Idrettsfaget bygger på VG2 Idrettsfag.

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

  • fysioterapaut, idrettspsykolog eller personlig trener
  • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
  • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
  • politi, befal eller offiser

    Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Offensiv - Positiv - Utviklingsorientert!

Offensiv - Positiv - Utviklingsorientert!

Del denne artikkelen på:

VG2 Idrettsfag eller tilsvarende

 
Timar Fellesfag
113 Historie
168 Norsk
 84 Religion og etikk
  Fellesprogramfag
140 Aktivitetslære 3
 84 Idrett og samfunn
112 Treningsledelse 2 + 3
140 Treningslære 2
140 Valfrie programfag
  du kan velgje fag frå studiespesialiserende område