minoritetsspråk

Innføringsklasse

Ølen vgs tilbyr grunnleggande norskopplæring for elevar som manglar norskkunnskapar til å delta i ordinær vidaregåande opplæring.

Krav er gjennomført grunnskule eller tilsvarande frå heimlandet.

For meir info sjå

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/