Påbygg

Påbygg til generell studiekompetanse

Det breiaste grunnlaget for vidare studium

Generell studiekompetanse gir moglegheit for opptak til dei fleste studium ved høgskolar og universitet. For opptak til visse studium krevst spesiell studiekompetanse, med fordjuping i matematikk og/eller andre realfag.

Vi tilbyr:

  • VG3 Påbygg 30
  • VG3 Påbygg 23 for dei som har fagbrev.

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den enkelte kunna få detaljert informasjon vedrørande Påbygging til generell studiekompetanse.

Me ynskjer alle som kan tenkja seg ei utdanning innafor Påbygging til generell studiekompetanse velkommen til oss.

- Vg1 og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram eller
- Vg1 i eit studieførebuande utdanningsprogram og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram (kryssløp) eller
- oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev eller
- oppnådd yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev

Timar Fellesfag (701 timar)
 140 Historie
  56 Kroppsøving
 140 Matematikk
  84 Naturfag
281 Norsk
  Programfag
140 Timane skal brukast til programfag frå utdanningsprogram for studiespesialisering.
Timar Fellesfag (645 timar)
 140 Historie
 140 Matematikk
  84 Naturfag
281 Norsk