VG1 Studiespesialisering

StudSpes

VG1 Studiespesialisering er grunnlaget for VG2 + Vg3 -kursa du kan velja i studieretning for studiespesialisering.

Første året startar du med berre fellesfag.

Frå hausten 2019 kan du som startar på VG1 Studiespesialisering velje Teknologi og Forskningslære 1 . Her får du moglegheit til å utforske realfag i praksis.

Andre året vel du fordjuping innan eitt av programområda realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Utdanningsprogrammet gir det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskolar og universitet.

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
140 Engelsk
113 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
 56 Geografi
 56 Kroppsøving
140 Matematikk praktisk / teoretisk
140 Naturfag
113 Norsk
 84 Samfunnsfag

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

TOF1

Frå hausten 2019 kan du som startar på VG1 Studiespesialisering velje Teknologi og Forskningslære 1 . Her får du moglegheit til å utforske realfag i praksis.

Sjå på introduksjonsfilmen

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!