VG1 Studiespesialisering

StudSpes

VG1 Studiespesialisering er grunnlaget for VG2 + Vg3 -kursa du kan velja i studieretning for studiespesialisering.

Første året startar du med berre fellesfag. Andre året vel du fordjuping innan eitt av programområda realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Utdanningsprogrammet gir det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskolar og universitet.

Se også:

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
140 Engelsk
113 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
 56 Geografi
 56 Kroppsøving
140 Matematikk praktisk / teoretisk
140 Naturfag
113 Norsk
 84 Samfunnsfag

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!