VG2 Studiespesialisering Realfag

 
Timar Fellesfag
112 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
 56 Historie
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk praktisk / teoretisk*
112 Norsk
420 Programfag
  Matematikk R1
  Fysikk 1
  Kjemi 1
  Biologi 1
  Geofag 1 N

* Må erstattast dersom du vel matematikk R1 som programfag

N = nettskolen

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Du må velje minimum to fag frå same programområde over to år for å oppfylle kravet til fordjuping. Dersom du vel matematikk R1, må du i tilleg velje tre programfag for å full fordjuping. '

Du kan velje mellom programfag frå Realfag, programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi eller Breiddeidrett.

Programfag.pdf (307,80 kB)
Del denne artikkelen på:
Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!