VG2 studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi

StudSpes

VG2 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi byggjer på VG1 Studiespesialisering.

Programfag.pdf (307,80 kB)

Du må velje minimum to fag frå same programområde over to år for å oppfylle kravet til fordjuping.

Du kan velje mellom programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi, programfag frå Realfag eller Breiddeidrett.

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den enkelte kunna få detaljert informasjon vedrørande VG2 Studiespesialisering Realfag.

Se også:

Del denne artikkelen på:

VG1 studiespesialisering (med eller utan formgjevingsfag) eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
112 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
 56 Historie
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk praktisk / teoretisk*
112 Norsk
420 Programfag
  Sosiologi og sosialantropologi
  Økonimistyring
  Internasjonal engelsk
  Reiseliv og språk 1 N
  Marknadsføring og leiing 1 N
  Rettslære 1 N
  Historie og filosofi 1 N
  Psykologi 1 N
  Kommunikasjon og kultur 1 N

N = Nettskule. Du kan kun velje eit nettfag per skuleår.

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!

Meir om nettskulen

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet

 http://www.rogfk.no/nettskolen