VG3 Studiespesialisering Realfag

StudSpes

VG3 Studiespesialisering Realfag byggjer på VG2 Studiespesialisering Realfag.

Du må velje minimum to fag frå same programområde over to år for å oppfylle kravet til fordjuping. Dersom du vel matematikk R1, må du i tilleg velje tre programfag for å full fordjuping.

Du kan velje mellom programfag frå Realfag, programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi eller Breiddeidrett

Programfag.pdf (307,80 kB)

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den enkelte kunna få detaljert informasjon vedrørande VG3 Studiespesialisering Realfag.

Del denne artikkelen på:

VG2 studiespesialisering Realfag eller tilsvarande

 
Timar Fellesfag
113 Historie
 56 Kroppsøving
168 Norsk
 84 Religion og etikk
420 Programfag
  Matematikk R2*
  Fysikk 2*
  Kjemi 2*
  Biologi 2

* byggjer på faget frå VG2

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!

Meir om nettskulen

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet

 http://www.rogfk.no/nettskolen