VG3 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi

StudSpes

VG3 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi byggjer på VG2 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi .

Du må velje minimum to fag frå same programområde over to år for å oppfylle kravet til fordjuping.

Du kan velje mellom programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi, programfag frå Realfag eller Breiddeidrett. 

Programfag.pdf (307,80 kB)

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den enkelte kunna få detaljert informasjon vedrørande VG3 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi.

Del denne artikkelen på:

VG2 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
113 Historie
 56 Kroppsøving
168 Norsk
 84 Religion og etikk
420 Programfag
  Sosialkunnskap
  Framandspråk III N
  Reiseliv og språk 2* N
  Markedsføring og leiing 2* N
  Rettslære 2* N
  Historie og filosofi 2 * N
  Psykologi 2* N

* byggjer på faget frå VG2

N = nettskulen

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!

Meir om nettskulen

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet

 http://www.rogfk.no/nettskolen