VG2 Arbeidsmaskinar

TIP

VG2 Arbeidsmaskinar byggjer videre på VG1 TIP.

Programområdet for arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøving innan vedlikehald og reparasjon av arbeidsmaskiner brukt i landbruk og anleggsverksemd.

Høgt utvikla teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjonar på og vedlikehalde utstyr og maskiner.

Faget skal fremme økt kvalitet i verkstadtenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Del denne artikkelen på:

VG1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarande

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
337 Feilsøking og reparasjon
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.