VG2 Industriteknologi

TIP

VG2 Industriteknologi byggjer vidare på VG1 TIP.

Ved Ølen vidaregåande skule vert fylgjande alternativ tilbydd i prosjekt til fordjuping, innan utdanningsprogrammet for produksjons- og industriteknikk:

  1. Industrimekanikar
  2. Industrirøyrleggjar
  3. Platearbeidar
  4. Sveisar
  5. CNC – operatør

Skulen si undervisning innan desse faga kan være i nært samarbeid med lokalt næringsliv. Dersom elven har spesielle ynskje, og sjølv har kontakt med aktuelt næringsliv, kan skolen også tilby tilrettelegging for opplæring i dei andre lærefaga.

Del denne artikkelen på:

VG1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarande

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
197 Produksjon
140 Reparasjon og vedlikehald
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.