VG2 Kjøretøy

TIP

VG2 Kjøretøy byggjer vidare på VG1 TIP

Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving innan vedlikehald av køyretøy for persontransport og godstransport.

Programfaga skal bidra til trygg bruk av biler og båtar, motorsyklar, busser, lastebilar og terrenggåande køyretøy.

Omsyn til trafikksikkerheit, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfaga skal bidra til økt kvalitet i verkstadtenestene.

Del denne artikkelen på:

VG1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarande

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 Samfunnsfag
  Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
337 Verkstedarbeid
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.