Helsesjukepleiar

helsesyster

Kom innom om du har spørsmål om fysisk eller psykisk helse.  (eks: trivsel, ernæring, fysisk aktivitet, venner, menssmerter, prevensjon, klamydiatest, søvn, uro for noko/nokon, masse tankar, deppa, angst osb.)

Helsesjukepleiar har teieplikt, men er plikta til å ta kontakt med andre, dersom det er stor fare for liv og helse.

Dykk kan og ta kontakt via mobil, sms og mail.

Helsesøstrene
Hilde Bjerkreim      Natalie Hellerslien
Helsesjukepleiar   Konst. Helsesjukepleiar
hilde.bjerkreim@vindafjord.kommune.no   natalie.hellerslien@vindafjord.kommune.no
Mob: 99570969   Mob: 90722059

   

 

Hjelpeinstansar – Nettsider:

 

Helsesjukepleiar:Hilde Sundal Bjerkreim Mob 99570969 hilde.bjerkreim@vindafjord.kommune.no

Barne- og Familierettleiar: Brit Nelly Ness Tveit Mob 95786100 brit.nelly.ness.tveit@vindafjord.kommune.no

Psykisk helsetjeneste Vindafjord: Tlf 53655680/87

Vindafjord – Etne Barnevernstjeneste:Tlf 53655600

http://www.ung.no/psykisk/

http://www.klara-klok.no/

https://www.korspahalsen.no/

http://www.ungdomstelefonen.no/ Tlf 400 00 777

Smittsam hjernehinnebetennelse – vaksinasjon

Meningokokkvaksine på Ølen vgs

Gjeld ungdom alder 17-19 år