Oppfølgingstenesta (OT)

radgjeving

OT ynskjer kontakt med undom under 21 som har rett til vidaregåande opplæring, men som ikkje har søkt, som takkar nei, eller som avbryt opplæringa

OT kan tilby deg:

-Veiledning i spørsmål om vidaregåande opplæring, utdanning og yrke

-Veiledning om alternativ opplæring

-Hjelp til innsøkjing for kommande skuleår

-Hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instansar ved behov

 

OT samarbeider med dei vidaregåande skulane, Fagopplæringa, PPT, kommunar, NAV og andre instansar som har ansvar for ungdom.

Tilbod frå OT skal først og fremst gi formell kompetanse innanfor vidaregåande opplæring. OT forsøkjer å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt sjølv. Meir informasjon om tenesta finn du på

http://www.oppfolgingstjenesten-rogaland.no/

OT- ansvarleg for Ølen vgs er :

Gro Johannessen

Arbeidsstad:      Ølen vgs,
                      Besøksadresse: Ølen vgs, Litlehagen 2, 5580, Ølen

Telefon:           53 76 64 02/    476 54 130

Mail:                JohannessenGr@skole.rogfk.no

Gro Johannessen

Ølen vgs

Besøksadresse: Ølen vgs, Litlehagen 2, 5580, Ølen

Telefon: 53 76 64 02 /
            476 54 130

Mail: JohannessenGr@skole.rogfk.no