Rådgjevingstenesta

radgjeving

Rådgjevingstenesta er delt i to, ein yrkes- og utdanningsrettleiingsdel (YOU) og ein sosialpedagogisk del (SOS).

Rådgivarane har teieplikt og vil ikkje gi opplysningar vidare utan at det er avtalt med deg.

Rådgivarane har ulik kontortid, og det kan vera lurt å avtala ei tid til samtale på førehand. Kontortida heng som oppslag på kontordøra til rådgivarane.

YOU rådgivar Jens Martin Martinsen. Send  epost

SOS rådgiver Marit Hauso. Send  epost

YOU tenesta

Yrkes- og utdanningsrådgivar vil kunna gi deg rettleiing og hjelp til å kunne ta bevisste utdanningsval.

SOS tenesta

Sosialrådgjevar vil kunna hjelpa deg dersom du får problem av ulike slag i løpet av skuleåret.