SOS tenesta

SOS tenesta

Sosialrådgjevar vil kunna hjelpa deg dersom du får problem av ulike slag i løpet av skuleåret.

Sosialrådgjevar samarbeider med Oppfølgingstenesta(OT), Pedagogisk-psykologisk teneste(PPT),lege, helsesøster, NAV og barnevern.

Del denne artikkelen på:
YOU tenesta

Yrkes- og utdanningsrådgivar vil kunna gi deg rettleiing og hjelp til å kunne ta bevisste utdanningsval.

Kontaktperson