Ledige stillingar

For fullstendig utlysingstekst er det nødvendig å gå inn på nettsidene til Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune har 6 månaders prøvetid for alle stillingar. Det vert kravd godkjent politiattest for stillingar i vidaregåande skuler.

Søknader må sendast elektronisk.

Ledige stillingar hausten 2019
  • Fast undervisningsstilling 100%, engelsk/norsk
  • Fast undervisningsstilling 100%, kroppsøving/idrettsfag
  • Fast undervisningsstilling 100%, Elektro
  • Fast undervisningsstilling inntil 50%, realfag
  • Vikariat inntil 60% skuleåret 2019-2020 i kroppsøving/idrettsfag
  • Vikariat 100-150% skuleåret 2019-2020 som til saman må dekke faga engelsk, norsk, samf.fag, historie
  • Vikariat inntil 60% skuleåret 2019-2020 matematikk/naturfag/kjemi
  • Vikariat  i perioden 1.08.2019-16.01.2020 i faga engelsk/historie/samf.fag 75%

Søknadsfrist:  31.03.2019

Lenker