VG2 Interiør og utstillingsdesign

DesignHandverk

VG2 Interiør og utstillingsdesign byggjer på  VG1 Design og handverk.

Opplæringa skal bidra til utvikling av kreativitet og forståing for estetiske og etiske problemstillingar innan fagområdet interiør og utstilling. Praktisk arbeid med materialar, reiskapar og teknikkar skal gi grunnlag for fagleg kompetanse og forståing for faget i ulike kulturar og tradisjonar i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringa skal bidra til å utvikle evne til å sjå samanheng mellom materielle uttrykk og målgruppenes oppfatningar og assosiasjonar. Programfaga skal fremme forståing for forholdet mellom arbeid og uttrykksform og bidra til å utvikle evne til kritisk refleksjon over egent arbeid.

Yrker som bygger på Vg2 interiør og utstillingsdesign:
Interiørkonsulent
Profileringsdesigner
Utstillingsdesigner

Del denne artikkelen på:

VG1 Design og handverk

Timar Fellesfag
 56 Engelsk
 56 Kroppsøving
 56 Norsk
 84 samfunnsfag
  Felles programfag
337 Produksjon
140 Produktdesign
  Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping

I tillegg kan du velja faget breiddeidrett.