VG2 Studiespesialisering Realfag

StudSpes

VG2 Studiespesialisering Realfag byggjer på VG1 Studiespesialisering

Du må velje minimum to fag frå same programområde over to år for å oppfylle kravet til fordjuping. Dersom du vel matematikk R1, må du i tilleg velje tre programfag for å full fordjuping. '

Du kan velje mellom programfag frå Realfag , programfag frå VG2 Språk, samfunnsfag og økonomi eller Breiddeidrett.

Programfag.pdf (307,80 kB)

Ved å ta kontakt med skulen, ved avdelingsleiar, vil den enkelte kunna få detaljert informasjon vedrørande VG2 Studiespesialisering Realfag.

Se også:

Del denne artikkelen på:

VG1 studiespesialisering (med eller utan formgjevingsfag) eller tilsvarande.

 
Timar Fellesfag
112 Framandspråk
nivå I (Tysk) 
nivå II (Tysk/Spansk)
 56 Historie
 56 Kroppsøving
 84 Matematikk praktisk / teoretisk*
112 Norsk
420 Programfag
  Matematikk R1
  Fysikk 1
  Kjemi 1
  Biologi 1
  Geofag 1 N

* Må erstattast dersom du vel matematikk R1 som programfag

N = nettskolen

I tillegg kan du velja 5 timar breiddeidrett.

Breiddeidrett

Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre nivå på studiespesialiserande på Ølen vgs!

Meir om nettskulen

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet

 http://www.rogfk.no/nettskolen