Rådgjevingstenesta

radgjeving

Rådgjevingstenesta er delt i to, ein yrkes- og utdanningsrettleiingsdel (YOU) og ein sosialpedagogisk del (SOS).

Rådgivarane har teieplikt og vil ikkje gi opplysningar vidare utan at det er avtalt med deg.

Rådgivarane har ulik kontortid, og det kan vera lurt å avtala ei tid til samtale på førehand. Kontortida heng som oppslag på kontordøra til rådgivarane.

YOU rådgivar Jens Martin Martinsen. Send  epost

SOS rådgiver Marit Hauso. Send  epost